ரெக்ஸ்ரோத் பம்ப் பாகங்கள்

  • Rexroth series Hydraulic pump parts

    ரெக்ஸ்ரோத் தொடர் ஹைட்ராலிக் பம்ப் பாகங்கள்

    யானை திரவ சக்தி: ரெக்ஸ்ரோத் தொடர் ஹைட்ராலிக் பம்ப் பாகங்கள், அசல் OEM பம்ப் பாகங்கள் மற்றும் துணை தொழிற்சாலை பம்ப் பாகங்கள் ஆகியவற்றை வழங்கவும்.
    யானை திரவ சக்தி: தரம் மற்றும் பொருத்தமான விலைக்கு உத்தரவாதம், மற்றும் விற்பனைக்குப் பிந்தைய சேவை.